فناوران به‌آفرین

ویدئو های آموزشی

ویدئو مربوط به ثبت نام و تنظیمات کاربران


ویدئو 1- ثبت نام کاربر جدیدویدئو 2 - تغییر و بازیابی کلمه عبور

ویدئو 3 - نرم افزار AnyDesk