دی هلث

خدمات نوآورانه و فناورانه ما، برای دسترس‌پذیر کردن بیمه برای بیمه‌شدگان طراحی شده است.

چرا دی هلث؟!

خدمات بیمه درمان تکمیلی از مهمترین خدمات رفاهی شرکت‌ها و سازمان‌ها است که کارکنان از آن بهره‌مند می‌شوند. ولی پیچیدگی مقررات و فرآیند بیمه، به ویژه در زمان آغاز همکاری با یک شرکت بیمه جدید، از چالش‌های دردسرساز مدیریت شرکت است.

گروه‌های خدمت‌گیرنده

شرکت یا سازمان شما به هر تعداد که کارمند داشته باشد، از 5 نفر تا 1،000،000 نفر و پراکندگی آنها به هر میزان که باشد؛ دی هلث خدمت گرفتن را آسان نموده است. کافی است هر یک از کارکنان، دستگاهی متصل به اینترنت داشته باشند تا بتوانند ثبت‌نام خود و بیمه‌شدگان تبعی (تحت تکفل) را انجام دهند. درستی‌آزمایی اطلاعات در بستر دی هلث همان لحظه انجام شده و نتیجه بازخورد داده می‌شود.

خدمات دی هلث چیست؟

  • آدرس اینترنتی اختصاصی برای بیمه‌گذار
  • بررسی اطلاعات فردی با ثبت احوال
  • بررسی درستی و دارندگی موبایل با سرویس شاهکار
  • بررسی درستی و دارندگی شماره شبا بانکی
  • داشبورد آماری ثبت‌نام‌کنندگان
  • درگاه ویرایش اطلاعات ثبت‌نام‌کنندگان
  • ایجاد فایل خروجی براساس فرمت استاندارد شرکت بیمه
فناوران به آفرين ترنج با توجه به شناخت عمیق از نیازمندی های ارائه خدمات در صنعت بیمه، قادر است راهکار بهینه را پیاده‌سازی و اجرا کند.
تماس با ما

آخرین پست ها

محصولات