مدیکس

سامانه مدیکس، سامانه یکپارچه مدیریت خسارت‌های بیمه درمان است. با مدیکس، بیمه درمان را برای مشتریان خود دسترس‌پذیر می‌نمایید. سامانه مدیکس پر از ابزارها و قابلیت‌های هیجان انگیزی است که بیمه‌شدگان، بیمه‌گذاران، مراکز درمانی طرف قرارداد، ارزیابان خسارت و سایر ذی‌نفعان زنجیره خدمت بیمه درمان را خرسند می‌سازد. برخی از مزیت‌هایی که سامانه مدیکس برای مشتریان خود فراهم می‌سازد، عبارتند از:

  • چابکی و شفافیت فرآیندها
  • محیط کاربری ساده، زیبا و کاربرپسند
  • انعطاف پذیری در تعریف اصطلاحات سازمانی، دیتای پایه و قواعد کسب و کار
  • مالکیت بلامنازع کارفرما بر دیتای عملیاتی مربوط به خود
  • طراحی سرویس محور سامانه در برآورده سازی نیازهای مشتریان

همه چیز در کنترل شماست

مدیکس روشی نوین برای مدیریت هزینه‌های فرآیندهای اجرایی بیمه درمان ارائه می‌دهد و با مدل‌ها و راهکارهایی که پیشنهاد می‌کند راه‌حل بهینه‌ای برای اصلاح ساختار خدمات، مدل کسب و کار، بهینه‌سازی فرآیندها و در نهایت بهبود و یکپارچه‌سازی زنجیره خدمت ایجاد می‌کند. با فرآیندهای مدیکس بیمه‌شدگان قادر خواهند بود از مزیای بیمه درمانی خود بهره‌مند شوند و سایر کنش‌گران و کاربران سامانه قادر خواهند بود نقش خود را برای خلق ارزش برای بیمه‌شدگان، بی‌کم‌وکاست انجام دهند؛ به نحوی که از یک سو، زمینه دریافت سرویس برای افراد واجد استحقاق فراهم شود و از سوی دیگر زمینه دریافت سرویس از افراد فاقد صلاحیت سلب می‌شود.

از یک درگاه یکپارچه استفاده کنید

مدیکس روشی نوین برای مدیریت هزینه‌های فرآیندهای اجرایی بیمه درمان ارائه می‌دهد و با مدل‌ها و راهکارهایی که پیشنهاد می‌کند راه‌حل بهینه‌ای برای اصلاح ساختار خدمات، مدل کسب و کار، بهینه‌سازی فرآیندها و در نهایت بهبود و یکپارچه‌سازی زنجیره خدمت ایجاد می‌کند. با فرآیندهای مدیکس بیمه‌شدگان قادر خواهند بود از مزیای بیمه درمانی خود بهره‌مند شوند و سایر کنش‌گران و کاربران سامانه قادر خواهند بود نقش خود را برای خلق ارزش برای بیمه‌شدگان، بی‌کم‌وکاست انجام دهند؛ به نحوی که از یک سو، زمینه دریافت سرویس برای افراد واجد استحقاق فراهم شود و از سوی دیگر زمینه دریافت سرویس از افراد فاقد صلاحیت سلب می‌شود.

مدیریت فرآیندهای خود را داشته باشید

فرآیندهای قابل مدیریت شدن توسط مشتری یا کاربر در سامانه مدیکس

سامانه‌های جانبی مدیکس

بنا به سفارش مشتری، می‌توان سامانه‌های زیر را به مدیکس متصل کرد و به طور یکپارچه بهره‌برداری نمود.


فناوران به آفرين ترنج با توجه به شناخت عمیق از نیازمندی های ارائه خدمات در صنعت بیمه، قادر است راهکار بهینه را پیاده‌سازی و اجرا کند.
تماس با ما

آخرین پست ها

محصولات